Микроуслуги

wollow service Микроуслуги

В света на разработката все по-често се използват микроуслугите. Микроуслугите са архитектурен и организационен подход към разработката на софтуер, при който софтуерът се състои от малки независими услуги, които комуникират чрез добре дефинирани API.

Архитектурите на микроуслугите правят приложенията по-лесни за мащабиране и по-бързи за разработване, като позволяват иновации и ускоряват времето за пускане на пазара за нови функции. В най-простата си форма тези услуги могат да бъдат написани на различни езици за програмиране и могат да използват различни техники за съхранение на данни. 

С архитектура на микроуслуги приложението се изгражда като съвкупност от независими компоненти, които изпълняват всеки процес на приложение като услуга. Тези услуги комуникират чрез добре дефиниран интерфейс, използвайки олекотени API. Услугите са създадени за бизнес възможности и всяка услуга изпълнява една единствена функция. Тъй като те се изпълняват независимо, всяка услуга може да бъде актуализирана, разгърната и мащабирана, за да отговори на търсенето на специфични функции на дадено приложение.


Характеристики на микроуслугите:

  • Притежават автономност - всяка услуга може да бъде разработена, разгърната, експлоатирана и мащабирана, без да бъде засегнато функционирането на други услуги. По този начин се постига независимо внедряване в различни системи.
  • Имат специфична предназначеност - всяка услуга е предназначена за набор от възможности и се фокусира върху решаването на конкретен проблем.

Предимства на микроуслугите:

  • Те са гъвкави - микроуслугите насърчават използването на малки и независими екипи, които действат разбрано, независимо и бързо, като по този начин се съкращава нужното време за развитие и се подобрява цялостната производителност. 
  • Притежават възможността за мащабиране - микроуслугите позволяват на всяка услуга да бъде независимо мащабирана, за да отговори на търсенето на функцията на приложението, което поддържа. 
  • Лесно внедряване - микроуслугите позволяват непрекъсната интеграция(CI) и непрекъсната доставка(CD), което улеснява изпробването на нови идеи и връщането назад, ако нещо не работи. По този начин се позволява експериментиране, улеснява се актуализирането на кода и се ускорява времето за пускане на пазара за нови функции.
  • Технологична свобода - екипите, които работят по микроуслугите имат свободата да избират най-добрия инструмент, подход и програмен език за решаване на своите специфични проблеми. Така се унищожава рискът от ограничаване до определени технологии и езици.
  • Преизползваемост на кода  - разделянето на софтуера на малки, добре дефинирани микроуслуги(модули) позволява на екипите да използват функции за други цели. Услуга, написана за определена функция, може да бъде преизползвана като основен елемент за друга функция. 
  • Устойчивост - независимостта на услугата увеличава устойчивостта на приложението към повреда. При монолитна архитектура, ако един компонент се повреди, това може да доведе до отказ на цялото приложение. С микроуслугите този проблем се отстранява, тъй като приложенията се справят с пълната повреда на услугата, като влошават функционалността и не сривават цялото приложение.


Микроуслугите позволяват и изискват DevOps - Един от начините за разглеждане на връзката между микроуслугите и DevOps е, че архитектурите на микроуслугите всъщност изискват DevOps, за да бъдат успешни. Поддръжката на жизнения цикъл на микроуслугите изисква работа в екип и сътрудничество между екипите за разработка и операции, което зависи от начина, по който работят DevOps екипите. Опитните DevOps притежават знанията и възможностите да използват архитектури от тип микроуслуги в проекти за разработка на софтуер.

Проекти

Изработка на онлайн магазин за авточасти
Изработка на профилиран онлайн магазин за авточасти, гумени стелки за коли и качествена автокозметика свързан през API с OLX.
Изработка на онлайн магазин за авточасти
Положителни ефекти от облачните решения
Нашият клиент е най-голямата телекомуникационна компания в Австралия. Целта е Telstra да повиши осведомеността за положителните ефекти на облачните решения за планетата.
Положителни ефекти от облачните решения
Софтуер за управление на продажби в автокъща
Софтуерът е специално създаден за автокъщи, компании и лица, които продават автомобили с дирекно плащане и на лизинг / разсрочено изплащане на превозни средства.
Софтуер за управление на продажби в автокъща
Разработка на микроуслуги за фармацевтична компания
Микроуслуги за връзка на складов софтуер със складовите софтуери на три фармацевтични компании(Стинг Фарма, Софарма и Фьоникс Фарма).
Разработка на микроуслуги за фармацевтична компания

Медия

В топ 3 сме на разработчиците на Google App Engine в България за 2021

Wollow е № 3 в статистиката на 2021 за най-добрите Google App Engine разработчици в България.
Прочетете повече...

В първите 10 сме на топ разработчиците в България за 2021 според VisualObjects.com

Wollow е № 9 в статистиката на 2021 за топ разработчиците в България според VisualObjects.com
Прочетете повече...

Top 10+ IT Companies in Bulgaria (2022)

Първо място в тази специална класация за Wollow! Топ ИТ компании в България, специализирани в брандинг, UX дизайн, уеб дизайн, уеб разработка, маркетинг в социални медии, мобилни приложения.
Прочетете повече...
Назад