Разработка на микроуслуги за фармацевтична компания

wollow project Разработка на микроуслуги за фармацевтична компания

В света на разработката все по-често се използват микроуслугите. Микроуслугите са архитектурен и организационен подход към разработката на софтуер, при който софтуерът се състои от малки независими услуги, които комуникират чрез добре дефинирани API.

Нашите дългогодишни клиенти от Фармнет, за които сме правили различни софтуерни продукти, продължават да развиват своя бизнес с продажба на медицински изделия и лекарства и за целта имат нужда от допълнително автоматизиране на различни процеси. За тази цел се обърнаха към нас с желанието да изработим специализирани микроуслуги за връзка на техния складов софтуер със складовите софтуери на три фармацевтични компании (Стинг Фарма, Софарма и Фьоникс Фарма).

Заданието ни е да получим информация за всички медицински и лекарствени продукти, техните наличности и цени в три различни складови софтуера през АПИ или друга налична документация, да ги обединим в единна база данни с директна автоматизирана връзка за проверка на данните и след това получената обща база данни да свържем със складовия софтуер на Фармнет. Следващата стъпка от прецеса е различни аптеки да заявяват ежедневно лекарства от нашата база данни на най-достъпни цени и време за доставка.

Предстои и финален етап на проекта, където крайните потребители/пациенти могат да направят поръчка онлайн в аптечен сайт и оттам заявените лекарства директно да бъдат поръчани през микроуслугите от софтуера на вносителя или търговеца на едро на лекарствените продукти.

Микроуслугите позволяват и изискват DevOps - Един от начините за разглеждане на връзката между микроуслугите и DevOps е, че архитектурите на микроуслугите всъщност изискват DevOps, за да бъдат успешни. Поддръжката на жизнения цикъл на микроуслугите изисква работа в екип и сътрудничество между екипите за разработка и операции, което зависи от начина, по който работят DevOps екипите. Опитните DevOps притежават знанията и възможностите  да използват архитектури от тип микроуслуги в проекти за разработка на софтуер.

wollow project Разработка на микроуслуги за фармацевтична компания

Още проекти

Складов софтуер за продажба на злато в заложна къща или магазин
Софтуерът е предвиден да продава злато на фиксирана цена, независимо от теглото на продуктите, като е дадена възможност да се правят промоционални намаления, отстъпки и акции за определени клиенти и продажби.
Складов софтуер за продажба на злато в заложна къща или магазин
Софтуер за заложна дейност в заложна къща
Софтуерът за заложни къщи - Софтуер(320 лева без ДДС еднократно) + Поддръжка(180 лева без ДДС на година) - 500 лв / Цената е без ДДС и за един офис. Допълнителни лицензи  за офис* -  320 лв / Цената е без ДДС и за един допълнителен лиценз.
Софтуер за заложна дейност в заложна къща
Софтуер за агенции за подбор на персонал
OWL е уеб базирана система предназначена за автоматизиране на сложни процеси в агенцията за подбор на персонал.
Софтуер за агенции за подбор на персонал
Софтуер за администрация в агенции за подбор на персонал
Основната цел на този CRM софтуер, който Wollow разработи по поръчка на Blue Lynx, е да автоматизира всички работни процеси и да повиши ефективността на агенция за подбор на персонал базирана в Нидерландия.
Софтуер за администрация в агенции за подбор на персонал
Назад