en / bg

Уеб и Лого дизайн

wollow service Уеб и Лого дизайн

Ако изберете нашите услуги за изработка на UX / UI уеб дизайн, или създаване на лого идентичност, ще увеличим използваемостта на вашия продукт или услуга.

Потребителският интерфейс (UI) е точката на взаимодействието между човека и компютъра и комуникация в различен вид устройство като дисплейни екрани, клавиатури, мишка и начина, по който изглежда десктоп. Това е и методът, чрез който потребителят взаимодейства с мобилно приложение или уебсайт. Поради нарастващата зависимост на много фирми от уеб и мобилни приложения, много компании започнаха да отдават все по-голям приоритет на потребителския интерфейс в опит да подобрят цялостното изживяване на потребителя.

Одитът на потребителското изживяване (UX) е бърз и евтин начин за подобряване на Вашия продукт. По време на UX одит дизайнерът използва набор от умения, инструменти и методи, за да проучи как потребителите взаимодействат с Вашия продукт и да идентифицира всички UX проблеми.

Този анализ включва препоръки как да оптимизирате приложението си, да подобрите ефективността на бизнеса и да увеличите ROI (възвръщаемост на инвестициите).

UX одитът се основава на експертния опит на дизайнера, както и на насоките за използваемост и най-добрите практики на потребителския интерфейс.

Прегледът на потребителското изживяване винаги започва с задълбочени изследвания и анализ на данни. По този начин можем да определим какво не работи правилно във Вашия продукт, като по този начин можем да ви дадем подходящи препоръки за решаване на проблеми с UX.

Нашите експерти провеждат UX одит, като преглеждат всеки уебсайт и уеб приложение за визуални дизайнерски указания и UX стандарти, измерват използваемостта на продукта и проверяват за съответствие с общи дизайнерски принципи и най-добри практики. След като знаем какво трябва да подобрим, продължаваме да прилагаме препоръките, които сте одобрили.

Технологии