en / bg

Минимален жизнеспособен продукт (MVP)

wollow service Минимален жизнеспособен продукт (MVP)

Какво е MVP в разработването на софтуер? 

Минимално жизнеспособен продукт (MVP) е концепция, която възниква в света на стартиращите бизнеси и сега се използва от компании с всякакви форми и размери за тестване на нови продукти. Минималният жизнеспособен продукт (MVP) е техника за разработка, при която се разработва нов продукт или уебсайт с достатъчно функции, за да задоволи началните потребители. 

 

 MVP е най-добрият начин да стартирате всеки проект, защото позволява гъвкави цикли на разработка. Това означава, че вашият продукт стига до потребителите по-бързо, които след това ще предоставят решаваща обратна връзка, която ще помогне на вашия продукт да стане още по-добър в следващата фаза на разработка. 

 Важно е да се разбере, че разработването на MVP продукт означава, че намираме правилния баланс между минимален дизайн, функционалност и максимална стойност. 

Защо проект се нуждае от MVP?

 MVP може да бъде най-добре описан, като средна точка между по-ранните етапи от процеса на разработване и крайния продукт. В известен смисъл това е един от най-важните етапи от целия процес на развитие при софтуера 

 Всички искаме проектите ни за разработка на софтуер по поръчка да приключат по-бързо и с по-малък бюджет. MVP ви позволява да направите това, като премахнете всички допълнителни функции, които не са тествани с потребители и които могат да бъдат изградени по време на следващата версия. Това осигурява по-бързо време за изпълнение и ви позволява да получи продукт, който след това можете да доработите. 

 Добра препоръка при започване на разработката на MVP е първоначално да се добавят основните функции за проекта. Допълнителна необходима функционалност може да се представи по време на процеса на тестване и от обратна връзка с потребителя. 

 Намирането и наемането на страхотни разработчици е само върхът на планината. Разходите, качеството, надеждността и процеса са всички критични фактори. Компаниите, които се развиват, се обръщат към Wollow за: 

  • Опитни ресурси за разработка на софтуер
  • Специализирани разработчици с висока ефективност
  • Ангажимент за крайни резултати на клиента
  • Бърза и безпроблемна интеграция
  • Налични експертни ресурси в Ruby on Rails, .NET, JavaScript, React, VueJS, Swift, Xamarin и др.
  • Позиционирани във Варна, България

Технологии

Назад