en / bg

Софтуер за заложна дейност в заложна къща

wollow project Софтуер за заложна дейност в заложна къща

Софтуерът за заложни къщи е действащ от над 8 години с много клиенти в страната. Не е СУПТО и е пригоден за работа от мобилни устройства с всякакви операционни системи. Отговаря на всички законови изисквания заложени в „Наредба за дейността на заложните къщи“. Синхронизирана е с всички изменения и допълнения на наредбата.

Системата работи през телефон и лаптоп (уеб базирана).

Дава възможност за работа от различни по локация точки, без да изисква определен терминал.

Свиване на разходите за софтуер (безплатни интернет приложения).

Лесна и бърза подръжка, без да е необходимо да се посещава обекта. Реагира се на секундата в рамките на работния ден.

Благодарение на това, че е уеб базирана всеки един управител има реалния контрол върху работния процес 24 часа в денонощието и от всяка една точка, в която има Интернет.

Други функционалностти на Арес 5.0:

Предоставя възможност за въвеждане, сключване и печат на типови договори за заем срещу залог на стоки, вещи или друго имущество за произволен период.

Изчислява фиксирани лихви за срока на договора или пропорционално преизчислени към датата на изплащане на задължението по договора.

Следи падежите, разплащанията по главницата и лихвите по нея.

Изчислява наказателни такси за просрочен срок.

Паралелно се следи изплащането на лихви и главници.

Заложените стоки автоматично се заприхождават в склада като тип "Активни договори", а при финализиране на договора автоматично се изписват.

Ако договора с клента се приключи, без изплащане на задължението, стоките се завеждат автоматично се завеждат в склад-магазин като тип "Придобити".

Арес 5.0 дава възможност за принудително финализиране по преценка на заемодателя, частично откупуване на стоки и доплащане /додаване/ на суми на клиента.

Системата предлага се подновяване на договорите с изплащане само на лихви и такси, или на лихви, таксите и част от главницата.

Може да се проверява по ЕГН в реално време за дублиране на записи за едно и също лице.

Оператора въвежда потребителско име и парола и има реален достъп до базата данни, която е двупосочна.

Обща база данни на некоректни клиенти на съответнита верига от заложни къщи.

Възможност за работа под различни операционни системи и браузери.

Слeди се паричния трафик в реално време, което дава възможност за ограничаване на кредитния ресурс на момента.

ДЕМО ВЕРСИЯ

wollow project Софтуер за заложна дейност в заложна къща wollow project Софтуер за заложна дейност в заложна къща

Още проекти

Софтуер за контрол на строително-монтажни обекти

Този софтуерен продукт е разделен на три части - мобилно приложение, уеб приложение и панел за уеб администриране. Това е система, която съответства на австралийския закон за декларация за безопасна работа (SWMS). 

Софтуер за контрол на строително-монтажни обекти
Софтуер за дентална практика

DentRefer е уеб базиран софтуер за дентална медицина чиято цел е контрол на пациентите, комуникация с тях, картотека на заболяванията им и пренасочване към други стоматолози.

Софтуер за дентална практика
Уеб базиран софтуер за логистика

Уеб базиран софтуер за споделяне на товари и спедиция в Австралия. Софтуерът е включва както уеб аплиакация, така и мобилни приложения за iOS  и Android.

Уеб базиран софтуер за логистика
Специализиран PDF и EPUB reader

Изработихме този онлайн специализиран PDF и EPUB reader, който съхранява и чете големи по обем документи на iOS за клиент в Австралия

Специализиран PDF и EPUB reader