en / bg

Облачни приложения и услуги

wollow service Облачни приложения и услуги

Облакът е наличието на изчислителни ресурси при поискване в интернет. Облачната инфраструктура е местоположението на различни мрежи и тяхната взаимосвързаност в интернет.

Благодарение на облачната инфраструктура днес можете да разгърнете корпоративната архитектура на ниска цена с минимални усилия и да я мащабирате според нуждите.

Нашите специалисти от DevOps ще Ви помогнат да използвате най-добре Вашия облачен сървър и да неутрализирате по-слабите точки, които идват с хоствани решения.

Софтуер като услуга (SaaS) - Този вид софтуер работи на други компютри, свързани чрез интернет и позволява на хората да използват функционалностите на софтуера. Не е необходимо да купуват, инсталират, надграждат и поддържат никакъв софтуер, а ползват готово тествано и работещо решение.

Ние сме тези, които ще Ви помогнем да го изградите, надграждате и защитите.

Технологии