en / bg

Персонализиран CMS, CRM или CSM

wollow service Персонализиран CMS, CRM или CSM

Компании и клиенти идват при нас кагато търсят индивидуален софтуер и искат да знаят повече за това, което определя разходите за разработка на софтуер.

Профилиран или поръчан CRM гарантира, че имате CRM, който е съобразен с Вашия бизнес, Вашите клиенти и Вашите бизнес изисквания. Ние можем да създадем уеб-базирано, високо достъпно, архивирано и удобно за потребителите софтуерно решение за Вашия екип.

Ефективното решение за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM) трябва да бъде систематизирано, централизирано и вградено в сърцето на Вашите бизнес операции, като облекчи процесите, ревизира времето и ресурсите за изпълнението им.

CRM системи - Персонализиран CRM може да подобри клиентската производителност, което води до повече продажби и много по-висока възвръщаемост на инвестициите в сравнение със стандартно решение на CRM.

CMS системи - Когато се нуждаете от софтуер за бързо и ефективно управление на съдържанието на Вашия уебсайт, персонализиран CMS може да бъде оптимизиран за типовете съдържание, което споделяте най-често, по начина, по който предпочитате да го показвате.

Системи за електронна търговия - Вашите клиенти искат безпроблемно онлайн пазаруване, но процесите, които правят възможно купуването онлайн са сложни. Персонализираната система за електронна търговия може да автоматизира управлението на запасите, счетоводството, дигиталния и социалния маркетинг, изчисляването на данъци, доставката и обслужването на клиентите, независимо от това колко транзакции се обработват всеки ден.

SCM системи - Системите за управление на веригата за доставки са жизненоважни за производствените компании, тъй като използването на ресурси и суровини е ключов фактор за рентабилността. Персонализираната SCM система ще изгради мост между данните за снабдяването, производството и доставката, специфични за Вашата индустрия - без бързи или неочаквани проблеми с интеграцията - така че можете да автоматизирате повече процеси.

ERP системи - Персонализирана ERP система може да бъде проектирана да работи с всички ваши съществуващи процеси.

Технологии