en / bg

Mhealth Apps

wollow projects
Mhealth Apps
Софтуер за оценка на персонал

Уеб базиран софтуер за оценка на персонал във верига аптеки. Софтуерът спомага за оптимизиране на качеството на обслужване на клиентите от персонала в аптеките.

Софтуер за оценка на персонал
Софтуер за дентална практика

DentRefer е уеб базиран софтуер за дентална медицина чиято цел е контрол на пациентите, комуникация с тях, картотека на заболяванията им и пренасочване към други стоматолози.

Софтуер за дентална практика
iOS приложение за болница Macquarie

Това е iOS приложението MUH (Macquarie University Hospital). Най-трудната част от приложението е създаването на модула за добавена реалност.

iOS приложение за болница Macquarie
Графичен дизайн за Медкънект

Медкънект съдържа информационни, образователни и авторски статии, поднесени на достъпен за широката аудитория език.

Графичен дизайн за Медкънект
Пластична хирургия Мардиросян

Пластична хирургия и естетични процедури - Пластична хирургия Мардиросян

Пластична хирургия Мардиросян

Технологии