DevOps услуги

wollow service DevOps услуги

Какво е DevOps?

DevOps е методология за разработка на софтуер, която комбинира разработката на софтуер (Dev) с операции на информационните технологии (Ops), която има за цел да съкрати жизнения цикъл на разработка на софтуер и да осигури непрекъсната доставка на висококачествен софтуер.

В този непрекъснато променящ се свят на технологии, Wollow може да доставя непрекъснато развиващ се софтуер с темпове, използвайки методологията на DevOps. Възможността за непрекъснато внедряване на подобрени функции в софтуера е от съществено значение. Използвайки модела DevOps, ние можем да Ви помогнем да създадете софтуерни приложения и системи по поръчка, които се пускат бързо и се поддържат чрез малки, редовни актуализации.

Предимства на DevOps:

  • По-бързо време за пускане на пазара – в един силно конкурентен пазар времето, необходимо за пускането на Вашия продукт, може да направи всичко различно. Използвайки модела DevOps и непрекъсната доставка, софтуерът може да бъде разгърнат до 10 пъти по-бързо от използването на други методи, което дава на Вашия бизнес конкурентно предимство.
  • Бърза доставка – честотата на пускания може да бъде по-бърза, което позволява на Вашия бизнес да подобри функционалността и да продължи да работи с минимални прекъсвания на обслужването.
  • Подобрена производителност – екипът работи заедно по модела DevOps вместо като отделни субекти, споделяйки собствеността и отчетността и комбинирайки работни потоци. Това създава повече автономия и намалява неефективността.
  • Намален риск – проблемите с качеството могат да бъдат идентифицирани рано, намалявайки времето за изпълнение между корекциите и постигайки по-нисък процент на откази при новите версии. Това също може да намали разходите за време за разработка и ресурси, изразходвани за отстраняване на грешки.

Нашите DevOps услуги обхващат жизнения цикъл на софтуера и могат да се използват за всичко - от системи, насочени към клиента, до широкомащабни корпоративни системи.

 • Непрекъсната интеграция - непрекъснатата интеграция е практика на DevOps, при която разработчиците редовно обединяват своите промени в кода в централно хранилище, след което се изпълняват автоматизирани компилации и тестове. Основните цели на непрекъснатата интеграция са по-бързо намиране и справяне с грешки, подобряване на качеството на софтуера и намаляване на времето, необходимо за валидиране и пускане на нови софтуерни актуализации.
 • Непрекъснато внедряване - една ключова практика на DevOps е да извършва малки, но чести актуализации на софтуера. Честите, но малки актуализации помагат за по-бързо справяне с грешки, тъй като екипите могат да идентифицират последното внедряване, което е причинило грешката.
 • Комуникация и съвместна работа - повишената комуникация и сътрудничество са ключови културни аспекти на DevOps. Това помага да се ускори комуникацията между разработчиците, операциите и дори други екипи като маркетинг или продажби, което позволява на всички части на организацията да се съгласуват по-тясно по цели и проекти.

Проекти

Софтуер за агенции за подбор на персонал
OWL е уеб базирана система предназначена за автоматизиране на сложни процеси в агенцията за подбор на персонал.
Софтуер за агенции за подбор на персонал
Софтуер за заложна дейност в заложна къща
Софтуерът за заложни къщи - Софтуер(320 лева без ДДС еднократно) + Поддръжка(180 лева без ДДС на година) - 500 лв / Цената е без ДДС и за един офис. Допълнителни лицензи  за офис* -  320 лв / Цената е без ДДС и за един допълнителен лиценз.
Софтуер за заложна дейност в заложна къща
Софтуер за оценка на персонал
Уеб базиран софтуер за оценка на персонал във верига аптеки. Софтуерът спомага за оптимизиране на качеството на обслужване на клиентите от персонала в аптеките.
Софтуер за оценка на персонал
Софтуер за продажба на автобусни билети
Софтуерът за продажба на автобусни билети е предназначен да автоматизира онлайн закупуването на билети чрез лесна за използване онлайн система за автобуси.
Софтуер за продажба на автобусни билети

Медия

В топ 3 сме на разработчиците на Google App Engine в България за 2021

Wollow е № 3 в статистиката на 2021 за най-добрите Google App Engine разработчици в България.
Прочетете повече...

Top 10+ IT Companies in Bulgaria (2022)

Първо място в тази специална класация за Wollow! Топ ИТ компании в България, специализирани в брандинг, UX дизайн, уеб дизайн, уеб разработка, маркетинг в социални медии, мобилни приложения.
Прочетете повече...

В първите 10 сме на топ разработчиците в България за 2021 според VisualObjects.com

Wollow е № 9 в статистиката на 2021 за топ разработчиците в България според VisualObjects.com
Прочетете повече...

В Топ подбора за стартиращи фирми и компании за уеб приложения в България

В Топ 13 за стартиращи фирми и компании за уеб приложения в България сме, според BestStartup.eu
Прочетете повече...
Назад