DevOps услуги

wollow service DevOps услуги

Какво е DevOps?

DevOps е методология за разработка на софтуер, която комбинира разработката на софтуер (Dev) с операции на информационните технологии (Ops), която има за цел да съкрати жизнения цикъл на разработка на софтуер и да осигури непрекъсната доставка на висококачествен софтуер.

В този непрекъснато променящ се свят на технологии, Wollow може да доставя непрекъснато развиващ се софтуер с темпове, използвайки методологията на DevOps. Възможността за непрекъснато внедряване на подобрени функции в софтуера е от съществено значение. Използвайки модела DevOps, ние можем да Ви помогнем да създадете софтуерни приложения и системи по поръчка, които се пускат бързо и се поддържат чрез малки, редовни актуализации.

Предимства на DevOps:

  • По-бързо време за пускане на пазара – в един силно конкурентен пазар времето, необходимо за пускането на Вашия продукт, може да направи всичко различно. Използвайки модела DevOps и непрекъсната доставка, софтуерът може да бъде разгърнат до 10 пъти по-бързо от използването на други методи, което дава на Вашия бизнес конкурентно предимство.
  • Бърза доставка – честотата на пускания може да бъде по-бърза, което позволява на Вашия бизнес да подобри функционалността и да продължи да работи с минимални прекъсвания на обслужването.
  • Подобрена производителност – екипът работи заедно по модела DevOps вместо като отделни субекти, споделяйки собствеността и отчетността и комбинирайки работни потоци. Това създава повече автономия и намалява неефективността.
  • Намален риск – проблемите с качеството могат да бъдат идентифицирани рано, намалявайки времето за изпълнение между корекциите и постигайки по-нисък процент на откази при новите версии. Това също може да намали разходите за време за разработка и ресурси, изразходвани за отстраняване на грешки.

Нашите DevOps услуги обхващат жизнения цикъл на софтуера и могат да се използват за всичко - от системи, насочени към клиента, до широкомащабни корпоративни системи.

 • Непрекъсната интеграция - непрекъснатата интеграция е практика на DevOps, при която разработчиците редовно обединяват своите промени в кода в централно хранилище, след което се изпълняват автоматизирани компилации и тестове. Основните цели на непрекъснатата интеграция са по-бързо намиране и справяне с грешки, подобряване на качеството на софтуера и намаляване на времето, необходимо за валидиране и пускане на нови софтуерни актуализации.
 • Непрекъснато внедряване - една ключова практика на DevOps е да извършва малки, но чести актуализации на софтуера. Честите, но малки актуализации помагат за по-бързо справяне с грешки, тъй като екипите могат да идентифицират последното внедряване, което е причинило грешката.
 • Комуникация и съвместна работа - повишената комуникация и сътрудничество са ключови културни аспекти на DevOps. Това помага да се ускори комуникацията между разработчиците, операциите и дори други екипи като маркетинг или продажби, което позволява на всички части на организацията да се съгласуват по-тясно по цели и проекти.

Проекти

Софтуер за агенции за подбор на персонал
OWL е уеб базирана система предназначена за автоматизиране на сложни процеси в агенцията за подбор на персонал.
Софтуер за агенции за подбор на персонал
Разработка на микроуслуги за фармацевтична компания
Микроуслуги за връзка на складов софтуер със складовите софтуери на три фармацевтични компании(Стинг Фарма, Софарма и Фьоникс Фарма).
Разработка на микроуслуги за фармацевтична компания
Софтуер за заложна дейност в заложна къща
Софтуерът за заложни къщи е действащ от над 14 години с много клиенти в страната. Има връзка с касови апарати и фискални устройства, модул за ревизия и е пригоден за работа от мобилни устройства с всякакви операционни системи.
Софтуер за заложна дейност в заложна къща
Складов софтуер за продажба на злато в заложна къща или магазин
Софтуерът е предвиден да продава злато на фиксирана цена, независимо от теглото на продуктите, като е дадена възможност да се правят промоционални намаления, отстъпки и акции за определени клиенти и продажби.
Складов софтуер за продажба на злато в заложна къща или магазин

Медия

В топ 3 сме на разработчиците на Google App Engine в България за 2021

Wollow е № 3 в статистиката на 2021 за най-добрите Google App Engine разработчици в България.
Прочетете повече...

Top 10+ IT Companies in Bulgaria (2022)

Първо място в тази специална класация за Wollow! Топ ИТ компании в България, специализирани в брандинг, UX дизайн, уеб дизайн, уеб разработка, маркетинг в социални медии, мобилни приложения.
Прочетете повече...

В първите 10 сме на топ разработчиците в България за 2021 според VisualObjects.com

Wollow е № 9 в статистиката на 2021 за топ разработчиците в България според VisualObjects.com
Прочетете повече...

В Топ подбора за стартиращи фирми и компании за уеб приложения в България

В Топ 13 за стартиращи фирми и компании за уеб приложения в България сме, според BestStartup.eu
Прочетете повече...
Назад