Телекомуникации

wollow projects
Телекомуникации

Нашите уеб решения за улеснен процес при Retail Ви помагат да автоматизирате бизнес процесите, електронното събиране на данни, точност, икономия на разходите и удовлетвореност на клиентите.

Положителни ефекти от облачните решения
Нашият клиент е най-голямата телекомуникационна компания в Австралия. Целта е Telstra да повиши осведомеността за положителните ефекти на облачните решения за планетата.
Положителни ефекти от облачните решения
Софтуер за мониторинг на масив от база данни
Софтуер за мониторинг на базата данни, който осигурява на производителите отличен подход за намаляване на консумацията на енергия във Вашите бизнес операции
Софтуер за мониторинг на масив от база данни

Технологии