Софтуер за управление на продажби в автокъща

wollow project Софтуер за управление на продажби в автокъща

Специализиран софтуер за управление на процеси, продажби и договори в автокъща

Специализираните софтуерни системи или решения са завършени крайни продукти, които предлагат цялостно обслужване в конкретна област. Обикновено предлагат услуги на групи потребители, като потребителите могат да бъдат географски отдалечени и от различни организации. Софтуерните решения или системи имат два основни потребители: администратори, които настройват параметрите на системата, раздават права на потребителите, нива на достъп, виртуални групи, обекти и характеристики към тях, права за ползване на услугите и потребители – те използват системата по предназначението за което е създадена.

Основни функции на софтуерното ни решение за търговци на МПС:

Софтуерът е специално създаден за автокъщи, компании и лица, които продават автомобили с дирекно плащане и на лизинг / разсрочено изплащане на превозни средства. 

Платформата следи за настъпващи и закъснели вноски и показва нотификации, генерира договори, споразумения / протоколи, както и множество справки.

 

Данни за Клиенти

Данни за МПС

 • Видове МПС - динамично се добавят според нуждите и наличностите

 • Марка и модел МПС

 • Шаси No:

 • Цвят

 • Брой ключове

 • Снимка на талоните

 • Цена на МПС - Нетна/Базова/Продажна

 • Дата на технически преглед

 • Годишен винетен стикер / дата на покупка

 • Такса за годишен данък на МПС (един път годишно цялата сума)

 • Годишна такса за GPS

 

Калкулатор на погасителния план при лизинг / разсрочено изплащане на превозни средства

 

Справки за контрол и планиране на дейността

 • Застраховка

Дата на договора

Годишна стойност на застраховката

Вноска на тримесечие и падеж на плащане

Автоматична проверка на всеки 3 месеца за валидност

 • Нотификация за годишен технически преглед

 • Нотификация за годишен винетен стикер

 • Нотификация за годишен данък на МПС

 • Брой заприходени автомобили / стойност

 • Брой продадени автомобили / стойност

 • Брой налични автомобили / стойност

 • Справки по други разходи – глоби, GPS и други

 • Очаквани вноски по застраховки

 • Очаквани вноски по лизинги

 • Очаквани вноски по всички договори

 • Нетни наличности към момента в сума (броя коли * тяхната нетна стойност)

 

Автоматично генериране на документи на бланка на автокъщата:

 1. Договор за покупко-продажба на МПС

 2. Договор за лизинг

 3. Приемно - предавателен протокол

 4. Протокол по чл.143

 5. Фактура без ДДС

 6. Бланка на автокъщата

 7. Декларация за обработване на лични данни

 8. Споразумение за разсрочване

 9. Договор за застраховка

wollow project Софтуер за управление на продажби в автокъща

Още проекти

Складов софтуер за продажба на злато в заложна къща или магазин
Софтуерът е предвиден да продава злато на фиксирана цена, независимо от теглото на продуктите, като е дадена възможност да се правят промоционални намаления, отстъпки и акции за определени клиенти и продажби.
Складов софтуер за продажба на злато в заложна къща или магазин
Изработка на уникално софтуерно уеб приложение на Севарекс
Основната идея е, да се предложи уеб решение за калкулация и консултация при избор на строителни материали за строителство и ремонт.
Изработка на уникално софтуерно уеб приложение на Севарекс
Софтуер за заложна дейност в заложна къща
Софтуерът за заложни къщи - Софтуер(320 лева без ДДС еднократно) + Поддръжка(180 лева без ДДС на година) - 500 лв / Цената е без ДДС и за един офис. Допълнителни лицензи  за офис* -  320 лв / Цената е без ДДС и за един допълнителен лиценз.
Софтуер за заложна дейност в заложна къща
Сайт за доставка на пица
Pizza Fellas е проект за клиент от Австралия. Чрез този уебсайт хората могат да открият различните клонове на Pizza Fellas, могат да правят поръчка за пица онлайн, да правят запитвания и т.н.
Сайт за доставка на пица
Назад