Софтуер за управление на корабен екипаж "Вега"

wollow project Софтуер за управление на корабен екипаж "Вега"

Екипът на Wollow разработи специализиран софтуер за корабна агенция по подробно задание на бургаската компания "Старнав", международен доставчик на морски офицери и рейтинги от всички рангове и позиции за морската, драгиращата и офшорната енергийна индустрия.  Софтуерът е фокусиран както върху набирането на морски персонал, така и върху неговото планиране, обучение, ангажиране, развитие и задържане.

Подробната функционалност на софтуера за корабната агенция включва автоматизиране на следните административни процеси:

  • Автобиографии на кандидати;
  • Набиране и подбор на екипаж;
  • Администриране на екипажа и поддържане на записи на екипажа;
  • Планиране на екипажа;
  • Клиентски компании и данни за контакти с тях;
  • Морско обучение;
  • Сертификация;
  • Услуги по ТРЗ;
  • Поддръжка на екипажа и семейни услуги;
  • Обслужване извън работно време и аварийна реакция;

Най-често необходимост от специализирани софтуерни системи се наблюдава при бизнеси, в които може да се постигне висока степен на оптимизация и автоматизация на редица основни процеси, в зависимост от спецификите на дейността. В този конкретен случай става дума за обработка на персоналната информация при морските специалисти, тяхната сертификация, валидност на документите, архив на придобития опит и бъдещо планиране на контракти. За целта сме изградили подробна база данни, структирирана спрямо спецификите на този бранш, от което се автоматизира обработката на ТРЗ, всички типове договори и анекси използвани от компанията, корабособствениците и корабните агенти. Основните проблеми, които решава този софтуер са свързани с оптимизиране на времето за обработка на документацията, както и възможността да се допуснат грешки в изчисленията на трудови възнаграждения, консумативни разходи и разходи за осигуряване. Друга съществена особеност на специализирания софтуер е това, че може по всяко време за бъде коригиран, доразвит и моделиран с допълнителни функции, които да разширят възможностите на потребителите му, а това им дава възможност да са динамични и активни на конкурентния пазар на труда.

Софтуер за администрация в агенции за подбор на персонал

Нашата компания, с над 12 години опит, е работила по множество интересни специализирани софтуерни решения за клиенти от различни страни и континенти. Имаме изградени софтуерни проекти за медицинския сектор, образованието, финансовите услуги, хранителната индустрия, транспортния сектор, както и за управлението на човешките ресурси в различните бизнеси. Общото между всички проекти е заявеното желание от клиентите ни да оптимизират разходи и процеси, да увеличат скоростта и обема на работата си. Ако имате стабилен бизнес и искате да го развивате, употребата на автоматизирано софтуерно решение е задължителното условие за успех!

Дали за корабни агенции или друг вид агенции за подбор на персонал, ние разполагаме с безценен опит в изграждането на подобни системи и бихме били чудесен Ваш партньор в изработката на софтуерно решение за Вашите нужди!

wollow project Софтуер за управление на корабен екипаж "Вега" wollow project Софтуер за управление на корабен екипаж "Вега"

Още проекти

Софтуер за администрация в агенции за подбор на персонал
Основната цел на този CRM софтуер, който Wollow разработи по поръчка на Blue Lynx, е да автоматизира всички работни процеси и да повиши ефективността на агенция за подбор на персонал базирана в Нидерландия.
Софтуер за администрация в агенции за подбор на персонал
Изработка на уникално софтуерно уеб приложение на Севарекс
Основната идея е, да се предложи уеб решение за калкулация и консултация при избор на строителни материали за строителство и ремонт.
Изработка на уникално софтуерно уеб приложение на Севарекс
Складов софтуер за продажба на злато в заложна къща или магазин
Софтуерът е предвиден да продава злато на фиксирана цена, независимо от теглото на продуктите, като е дадена възможност да се правят промоционални намаления, отстъпки и акции за определени клиенти и продажби.
Складов софтуер за продажба на злато в заложна къща или магазин
Сайт за доставка на пица
Pizza Fellas е проект за клиент от Австралия. Чрез този уебсайт хората могат да открият различните клонове на Pizza Fellas, могат да правят поръчка за пица онлайн, да правят запитвания и т.н.
Сайт за доставка на пица
Назад