en / bg

Графичен дизайн за Медкънект

wollow project Графичен дизайн за Медкънект

Фондация Medconnect ни се довери и възложи на творческия отдел на Wollow разработването на бъдещата си цялостна визуална идентичност. Ние от своя страна се доверихме на добрия вкус и професионализма на представителите на фондацията и с творчески решения и обща концепция се постарахме да постигнем поставените маркетингови цели.

Medconnect е фондация в сферата на медицината, превенцията и информираността, която работи в тясна връзка с медицински учреждения, лаборатории, общински и държавни структури за благополучието и в интерес на пациента. Целите които си поставя фондацията се превърнаха и в наши, като за постигането им заложихме на средството с което си служим най-добре - графичния дизайн.

За нуждите на фондацията бяха разработени:

  • Лого на фондацията, от комбиниран тип, съставено от графичен знак и типография
  • Бранд гайд, описание на основните константи на идентичността на марката, както и основни графични и рекламни елементи
  • Графичен дизайн на корпоративната документация. Визитки, бланки, талони, папки, пощенски пликове и др.
  • Графичен дизайн на печатни рекламни материали. Брошури, листовки, флайери.
  • Графичен дизайн на рекламни съоръжения за офиси и изложения. Табели, Рол банери, билборди и винили
  • Графичен дизайн на визии и елементи за уеб и социални мрежи

 

wollow project Графичен дизайн за Медкънект wollow project Графичен дизайн за Медкънект wollow project Графичен дизайн за Медкънект wollow project Графичен дизайн за Медкънект

Още проекти

Специализиран PDF и EPUB reader

Изработихме този онлайн специализиран PDF и EPUB reader, който съхранява и чете големи по обем документи на iOS за клиент в Австралия

Специализиран PDF и EPUB reader
Графичен дизайн за Медкънект

Фондация Medconnect ни се довери и възложи на творческия отдел на Wollow разработването на бъдещата си цялостна визуална идентичност.

Графичен дизайн за Медкънект
Проект на Организацията на американските държави (OAS)

Армандо Пас е регионална уеб платформа, от която да се поддържа културата на мирните процеси в Централна и Латинска Америка, водени от младежта. Регионалните форуми в тази част на Америка са тези пространства за срещи и споделяне.

Проект на Организацията на американските държави (OAS)