NodeJS

wollow projects
NodeJS

Разработчиците на Node.js използват платформата, за да разработят високо мащабируемо и динамично решение от един команден ред код. Нашият екип има солиден опит в изграждането на проекти на NodeJS

Социална мрежа която работи с NFC тагове
Социална мрежа за клиенти в Австралия, която работи с QR кодове или NFC тагове, които могат да прикачат към реклами или обекти. Проекта включва уеб аплиакция, мобилни приложения, система за управление на съдържанието и е клауд базирана.
Социална мрежа която работи с NFC тагове

Технологии