Софтуерни решения на Ruby on Rails

Wollow Soft осигурява експертна изработка на софтуерни приложения и апликации на Ruby. Нашият екип от експерти на Ruby on Rails черпи своята експертиза в технологията от своя опит в различни проекти. По-мащабните проекти по които сме работили са за различни онлайн магазини и платформи за услуги за европейския пазар, както и някой проекти с индустриална насоченост.

Ние изграждаме силно интерактивен потребителски интерфейс, за да гарантираме, че крайният ви продукт има чудесно потребителско изживяване и е напълно съвместим в множество платформи.

Wollow Soft помага на своите клиенти да възприемат гъвкавия процес на развитие, да получат подробности за планиране, техническа документация, дизайн, разработка и тест на проектите. Дните на широкомащабни приложения, които са монолитни и с голяма кодова база са отминали. Микро-услугите решават предизвикателствата на монолитните системи, като са възможно най-модулни. Те помагат да се създават приложения, като множество малки услуги, всеки от които работи в своя собствен процес и може да се разгърне независимо.