en / bg

Разработка на Софтуерни решения

Софтуер. Уебсайт. Мобилни приложения.

Това е WOLLOW, Опит и визия за детайлите.

wollow owl

Софтуерни услуги

DevOps услуги

DevOps е методология за разработка на софтуер, която има за цел да съкрати жизнения цикъл на разработката му и да осигури непрекъснатост на доставка.

Миграция на база данни

При нужда от ефективна и сигурна услуга за мигриране на бази данни без прекъсване на Вашия бизнес, нашите експерти могат да ви помогнат.

Облачни приложения и услуги

Екипът ни ще Ви помогне да използвате оптимално Вашия облачен сървър и да елиминирате слаби точки, наследени от стари решения.

Изработка на персонализиран CMS, CRM или SCM

Персонализиран административен панел(CMS) или система(CRM), е решението което Ви гарантира положителен тласък на автоматизацията в процесите.

Отзиви

Свържете се с нас