Мобилно приложение за Android

Този продукт е Android мобилна аплиакция  за пазаруване, базирано на местоположението, откъдето потребителят може да получи всичко, което иска, по най-интересните начини. Tърговецът има големи възможности да обвърже по-добрите взаимоотношения с клиентите и да разшири широко своя бизнес чрез тази Android апликация. 

Купете всички нужни неща, които обичате да имате под формата на различни цветове и размери, най-подходящи за вас и на разположение в приложението.