Германия

wollow projects
Германия

Софтуерни проекти за клиенти на Wollow в Германия

Mобилно приложение с добавена реалност (AR)
Natsu Food е мобилно приложение за iOS и Android с добавена реалност (AR), което предоставя на своите клиенти различни здравословни менюта в различни магазини.
Mобилно приложение с добавена реалност (AR)

Технологии