Elasticsearch

wollow projects
Elasticsearch

Elasticsearch е инструмент, който позволява търсене в база данни с висока производителност в стабилни приложения.

Специализиран PDF и EPUB reader
Изработихме този онлайн специализиран PDF и EPUB reader, който съхранява и чете големи по обем документи на iOS за клиент в Австралия
Специализиран PDF и EPUB reader

Технологии