Xamarin

wollow projects
Xamarin

Xamarin използва C# при изграждане на мобилни приложения за основните платформи iOS и Android с една обща кодова база. 

Мобилни аплиакции на Xamarin
Тези мобилни аплиакции на Xamarin са изработени от нашия екип  за голям StartUp в Америка и са свързани с API и CMS в единна система.
Мобилни аплиакции на Xamarin

Технологии