Cloud ERP & CRM

wollow projects
Cloud ERP & CRM

Разработка на цялостни софтуерни решения, базирани на облачна инфраструктура с AWS, Google Compute Engine, Heroku, Digital Ocean, Terraform и други облачни структури.

Софтуер за споделяне на почистващи услуги
Уеб базиран Софтуер за споделяне на почистващи услуги изграден на Ruby on Rails и AngularJS. Този софтуер може да се репликира за различни видове услуги и пазари.
Софтуер за споделяне на почистващи услуги
Специализиран PDF и EPUB reader
Изработихме този онлайн специализиран PDF и EPUB reader, който съхранява и чете големи по обем документи на iOS за клиент в Австралия
Специализиран PDF и EPUB reader

Технологии