Статии

Wollow

Backend Framework или сървърна рамка

Какво е Backend Framework или сървърна рамка ?

Бекенд или сървърна рамка е библиотеката от инструменти и модули, които помагат при изграждането на архитектурата на уебсайт. Това значително влияе върху производителността на уеб приложението и може да реши успеха на вашия проект. Framework се фокусира основно върху скриптови езици като Ruby, JavaScript, Node.js или компилирани езици като Java, C# и т.н.  Добрата бекенд рамка помага на разработчиците да започнат проекта си по-добре, като намаляват необходимостта от създаване и конфигуриране на всичко от самото начало.

Web Frameworks се превърнаха в съществена част за разработването на стабилни и интерактивни уеб приложения както за фронтенд, така и за бекенд. Помага за създаването на необходимите онлайн платформи и води до усложняване на технологиите и нивото на самите проекти. С многото възможности за избор в backend рамки, намирането на подходяща е съществен фактор, който гарантира максимална мащабируемост и производителност.

Какви са различните видове уеб рамки?

1. От страна на клиента

Рамката от страна на клиента или преден край ви помага да подобрите и внедрите нови потребителски интерфейси. Няма връзка с бизнес логиката; следователно, той взема предвид работата, която се извършва в браузъра.
С едностранични приложения и рамки за разработка на фронтенд можете да създадете много анимирани черти. Никоя клиентска рамка не е подобна поради своите функции и употреба.

2. От страна на сървъра

Архитектурата на сървърна или бекенд рамка позволява създаването на прости страници, лендинги и различни форми. Освен че предоставя изходни данни, фреймуорка повишава сигурността по време на уеб атаки.
Рамката работи предимно върху точни и съществени детайли, без които приложението ви няма да функционира правилно. Тези важни характеристики улесняват процеса на уеб разработка на бекенд.


Защо да използвате Backend Framework?

Бекенд рамката обикновено има за цел да автоматизира изхода и процесите, свързани с функциите за разработка на софтуер. Освен това повечето от тези бекенд рамки са с отворен код. Основните предимства от използването на тази рамка за уеб разработка включват:

Сигурност

Пестене на време

Интеграции

Уникалност

Мащабируемост


Кои са най-добрите backend рамки за използване през 2022 г.?

Development Trends Best Backend Frameworks
Ruby on Rails, Django, Express, Flask, Laravel, Gin Gonic, ...
Най-добрите backend рамки за уеб приложения осигуряват висока производителност, бърза разработка и гъвкавост за вашите проекти за уеб разработка, ние основно работим с Ruby on Rails.

RoR

Независимо от това, за да изберете правилната бекенд рамка, препоръчваме да се консултирате с технически експерти с опит, за да развиете своя бизнес допълнително. От вас обаче зависи да решите какъв стек от API технологии ще изберете за вашия проект. Той разчита на целите на компанията, визията на продукта и изискванията на потребителите. Уверете се, че сте избрали рамка, с която можете да се справите поне още пет години, като изградите бъдещото развитие на бизнеса си.

Backend Framework или сървърна рамка
Назад