Изработка на сайт по "Оперативна програма за развитие на сектор Рибарство"

 Проект: „Осигуряване на възможности за опознаването на природното и културното наследство на РО „Високи Западни Родопи Батак– Девин– Доспат” чрез създаване на ефективна информационна мрежа и популяризиране на общия имидж”
 Настоящия сайт е изготвен със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието носи единствено Сдружение "Споделено Работно Място - Варна"
Инвестираме в устойчиво рибарство Проектът се финансира от "Европейския фонд за рибарство" и Република България