Изработка на сайт за Община Девня

Девня е икономически силно развит регион. Определящо значение в структурата на общинската икономика има промишлеността,  като Община Девня разполага и с множество туристически забележителности на своята територия, които иска да промотира.

Целта която имахме е да обърнем сайта към обикновенния потребител и потенциалния инвеститор в общината, да оптимизира административните процеси с граждани и представители на бизнеса.