Изработка на сайт за адвокат

М. Еникова-Василева притежава адвокатска правоспособност в Република България и е член на Варненска адвокатска колегия, www.varnalaw.org.
Адв. Еникова-Василева предоставя юридически услуги на своите клиенти в различни региони на територията на Република България, както и на чуждестранни граждани и дружества. Адвокатските и юридическите услуги, които предоставя са в областта на гражданското, вещното, облигационното и търговското право, юридически консултации в областта на недвижимите имоти.