Онлайн магазин на Ruby on Rails

Изграждане на уеб сайт за електронна търговия, използващ Ruby on Rails! Подръжка и развитие на уеб аплиакции на Ruby on Rails и интегриране на външни услуги и приложения.
Администраторите на софтуера имат възможност не само да преглеждат входящите поръчки и да променят настройките си чрез системата за управление на съдържанието, но също така бързо да добавят нови продукти и да следят състоянието на цялата система.