Изработка на iOS мобилни приложения

 Изработка на мобилни приложения(апликации) за iOS. Wollow Soft има повече от 5 години в създаването на различни мобилни приложениена различни платформи. 
  Разработваме дизайнерски завършени приложения с възможности за обновяване и надграждане на функционалности, както и изработката на REST API комуникация за свързване с вече съществуващи уеб приложения и сайтове.
   В портфолиото ни има различни по обем проекти, като основно са за клиенти от Европа и Америка, но можем да ги синтезираме в няколко
функционални направления: Приложения за социални мрежи, Мултимедийни приложения за iPhone, Бизнес приложения, Забавни приложения, Онлайн магазини и Апликации с добавена реланост- Augmented reality Applications