iOS аплиакция за любители на лукса

Това е приложение е изработено на Xamarin и ASP.NET за наш клиент в Америка.

В проекта има уеб част, която включва подробен административен панел, чат система и REST API за връзка с базата данни. Цялостната концепция на проекта е да се формира по-елитен клуб за дами, които чрез абонамент през приложението да получават подбрани предложения за ресторанти и услуги в определени градове, както и да си създават лични контакти през чат системата в аплиакцията.