Софтуер за заложна дейност

Софтуерът за заложни къщи изработен от Wollow Soft е действащ от над 5 години с над 50 компании и над 90 обекта в цялата страна. Отговаря на всички законови изисквания заложени в „Наредба за дейността на заложните къщи“. Синхронизирана е с всички изменения и допълнения на наредбата.
Системата работи през интернет (уеб базирана).
Дава възможност за работа от различни по локация точки, без да изисква определен терминал.
Свиване на разходите за софтуер (безплатни интернет приложения).
Лесна и бърза подръжка, без да е необходимо да се посещава обекта. Реагира се на секундата в рамките на работния ден.
Благодарение на това, че е уеб базирана всеки един управител има реалния контрол върху работния процес 24 часа в денонощието и от всяка една точка, в която има Интернет.

Други функционалностти на Арес 4.0:
Предоставя възможност за въвеждане, сключване и печат на типови договори за заем срещу залог на стоки, вещи или друго имущество за произволен период.
Изчислява фиксирани лихви за срока на договора или пропорционално преизчислени към датата на изплащане на задължението по договора.
Следи падежите, разплащанията по главницата и лихвите по нея.
Изчислява наказателни такси за просрочен срок.
Паралелно се следи изплащането на лихви и главници.
Заложените стоки автоматично се заприхождават в склада като тип "Активни договори", а при финализиране на договора автоматично се изписват.
Ако договора с клента се приключи, без изплащане на задължението, стоките се завеждат автоматично се завеждат в склад-магазин като тип "Придобити".
Арес 4.0 дава възможност за принудително финализиране по преценка на заемодателя, частично откупуване на стоки и доплащане /додаване/ на суми на клиента.
Системата предлага се подновяване на договорите с изплащане само на лихви и такси, или на лихви, таксите и част от главницата.
Може да се проверява по ЕГН в реално време за дублиране на записи за едно и също лице.
Оператора въвежда потребителско име и парола и има реален достъп до базата данни, която е двупосочна.
Обща база данни на некоректни клиенти на съответнита верига от заложни къщи.
Възможност за работа под различни операционни системи и браузери.
Слeди се паричния трафик в реално време, което дава възможност за ограничаване на кредитния ресурс на момента.