Изработка на уеб апликация на Ruby

Wollow осигурява експертна изработка на приложения и апликации на Ruby. Нашият екип от експерти на Ruby черпи своята експертиза в технологията от своя опит в различни проекти. По-мащабните проекти по които сме работили са за различни онлайн магазини и платформи за услуги за европейския пазар, както и някой проекти с индустриална насоченост.
Предимства на Ruby on Rails?
С Ruby on Rails, вие се възползвате от предимствата на RoR, които в комбиниция с превъзходни технически умения на нашите професионалисти, можете да получите перфектно съчетание от качествен код и разумна цена. Ако търсите най-късия технологичен срок в уеб технологиите за разработване на Вашия сайт, Ruby on Rails e лесен победител над другите конкурентни технологии и платформи.